Historia e zhvillimit të kompjuterit

Historia e kompjuterave mund të ndahet në pesë gjenerata:

Brezi i parë (1945-1954)

Gjenerata e dytë (1955-1964)

Brezi i tretë (1965-1974)

Gjenerata e katërt (1975-1985)

Gjenerata e pestë (1982-1991)

Artikuj mbi historinë e kompjuterave:

Kompjuterat e parë

Për brezin e katërt (wiki material)

Rreth brezit të pestë (wiki material)

Para ardhjes së kompjuterëve

Kompjutera Tube

Kompjuter tranzitor

Periudha e qarqeve të integruara